Analiza pierwszym etapem działań eCommerce

analiza3

Pierwszym, a zarazem kluczowym etapem wdrożenia nowego systemu eCommerce jest przygotowanie analizy biznesowej. Profesjonalna analiza pozwala na stworzenie dobrze funkcjonującego systemu sprzedaży, który pomoże rozwinąć działania B2B, B2C czy Omnichannel oraz wzmocni pozycję marki na rynku.

Analiza jest czymś więcej, niż jedynie standardowym audytem starego systemu sprzedażowego. Jej celem jest przede wszystkim poznanie idei firmy oraz potrzebnych jej rozwiązań. W procesie uczestniczy wielu profesjonalistów eCommerce specjalizujących się w konkretnych dziedzinach związanych z integracją, identyfikacją wizualną, B2B, B2C oraz Omnichannel.

Firma i-systems oferuje trzy rodzaje analizy. W zależności od zakresu prac, stopnia zrozumienia zachodzących u klienta procesów, dogłębności przeprowadzonych badań i dopasowania dedykowanych rozwiązań, wyróżnić można: analizę procesową, analizę funkcjonalną oraz analizę konfiguracyjną.

analizakopia

Analiza procesowa

Jest najbardziej efektywnym rodzajem przeprowadzanych analiz. Szczegółowo omawia procesy, które zachodzą w firmie klienta, proponuje najlepsze do realizacji określonych celów rozwiązania oraz przedstawia efekty, które zaistnieją po wdrożeniu dedykowanych funkcjonalności. Wariant ten pozwala na kompleksowe zrozumienie specyfiki danej firmy, jej potrzeb i możliwości rozwoju. Do przeprowadzenia tego typu analizy angażowany jest zespół specjalistów, a proces składa się z kilku etapów:

 • Elementem przygotowawczym do przeprowadzenia skutecznego procesu analitycznego jest rozmowa Sales Managera z przyszłym klientem. Podczas tego spotkania Sales Manager ma na celu poznanie idei przedsiębiorstwa oraz kierunku, w którym potencjalny klient chciałaby się rozwijać. Powinien zapoznać się również z potrzebami danej firmy.
 • W pierwszym etapie analizy procesowej, specjaliści w zakresie analizy oraz integracji spotykają się w celu zrozumienia obecnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz uzasadnienia biznesowego, czyli powodów zainteresowania wdrożeniem nowego systemu eCommerce. Do ustalonego wcześniej spotkania przygotowywana jest agenda. Wyznaczony przez firmę i-systems Project Manager przekazuje agendę klientowi wraz z konkretnymi pytaniami dotyczącymi potrzeb firmy. Klient przed spotkaniem, może przemyśleć odpowiedzi na pytania. Udzielone odpowiedzi będą istotne przy doborze optymalnych rozwiązań eCommerce oraz odpowiedniej strony graficznej będącej wizerunkowym elementem nowego systemu.
 • Kolejnym etapem jest poznanie architektury rozwiązań w firmie klienta. Firma i-systems proponuje zawsze własne oprogramowanie, jednak sprawdzeniu podlegają inne, funkcjonujące już w przedsiębiorstwie systemy informatyczne, takie jak: systemy magazynowe, księgowe, czy systemy do zarządzania przedsiębiorstwem. Sprawdzana jest możliwość integracji, stopień wymiany danych, a także całościowy poziom informatyzacji przedsiębiorstwa.
 • Następnie pracownicy i-systems rozmawiają z klientem o przyszłości firmy. Rozmowa ma na celu pozyskanie informacji, jak zarząd firmy widzi ją za kilka lat i w jaki sposób chce rozwijać jej działalność. Odpowiedzi stanowią kamienie milowe, czyli punkty docelowe.
 • W ramach poznania procesów obsługiwanych przez stary system sprzedażowy oraz procesów, których obsługę lub automatyzację klient chciałby zaimplementować w nowym systemie eCommerce, pracownicy i-systems korzystają z diagramów SIPOC, czyli narzędzia pozwalającego zidentyfikować wszystkie elementy procesu, a także graficznej notacji BPMN służącej opisaniu procesów biznesowych. Prezentacja procesów w postaci diagramów SIPOC pozwala zidentyfikować oprócz samego procesu biznesowego, także kluczowych aktorów biznesowych pełniących rolę dostawców obiektów w ramach procesu jak również odbiorców biznesowych otrzymujących informacje oraz obiekty biznesowe wytwarzane w ramach procesu.
 • Posiadając wiedzę z zakresu obecnej sytuacji firmy, tego co należy zmienić, aby osiągnąć wyznaczony cel, wiedząc jakie jest uzasadnienie biznesowe oraz posiadając rozrysowany przyszły proces biznesowy, system eCommerce zostaje mapowany. Mapowanie systemu jest możliwe dopiero po stworzeniu planu zawierającego takie dane jak: sposób skonfigurowania, wykorzystywane funkcje, zakres integracji z innymi systemami IT, a także sposób wymiany danych w systemie oraz rodzaj integracji – jedno czy dwukierunkowy, ręczny, półautomatyczny czy automatyczny. Powstaje również bardzo szczegółowy terminarz prac, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kryteria odbioru systemu.
 • Podczas wszystkich etapów, pracownicy i-systems powracają do uzasadnień biznesowych. Pomaga to w prowadzeniu działań zgodnie z określonym planem.

Celem analizy procesowej jest skuteczne wdrożenie dedykowanych rozwiązań eCommerce. Ten rodzaj analizy jest wszechstronnym procesem pozwalającym na zdefiniowanie bieżącej architektury IT, sprawdzenie potrzeb klienta, stworzenie analizy rozwiązań informatycznych, zapoznanie się ze specyfiką wymagań oraz stworzenie harmonogramu przyszłych procesów i rozwiązań. W związku z tym, ważne jest, by przy tworzeniu analizy uczestniczyli zarówno pracownicy firmy tworzącej system eCommerce, wytypowane przez klienta osoby, które są odpowiedzialne za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy, jak i sprawujący nadzór – zarząd firmy.

analiza2

Analiza funkcjonalna

Charakteryzuje się innym podejściem do wdrażanego systemu. W tym przypadku klient ma spisane interesujące go funkcjonalności. Ten rodzaj analizy składa się z następujących elementów:

 • Klient przekazuje firmie tworzącej systemy eCommerce specyfikację interesujących go funkcjonalności. Dokument zawiera poszczególne elementy jakie powinien realizować nowy system sprzedażowy. Do takich punktów można zaliczyć między innymi: możliwość rejestracji klienta, możliwość integracji z systemem magazynowym lub możliwość dodawania kuponów rabatowych. Odwołując się do poszczególnych punktów listy, zespół i-systems proponuje metody i opisuje, w jaki sposób dane rozwiązania będą realizowały poszczególne procesy.
 • Stworzona analiza zawiera: pełen wykaz funkcji wraz z opisem oraz obrazującymi konkretny proces grafikami, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan, w jakim czasie nowy system eCommerce może zostać uruchomiony. Analiza zawiera również informacje jakie dane powinien przekazać klient, aby osiągnąć konkretną funkcjonalność.

Analiza konfiguracyjna

Nawet najbardziej standardowy system potrzebuje pewnej konfiguracji. Analiza konfiguracyjna jest najprostszym rodzajem analizy, który pozwala na przekształcenie standardowych rozwiązań zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Pokazuje jakie konfiguracje mogą być zastosowane, jednak nie odnosi się do procesu samego w sobie. Analiza konfiguracyjna zawiera także harmonogram rzeczowo-finansowy oraz czas realizacji standardowego projektu.

Analiza biznesowa kluczem do dopasowanych rozwiązań

Proces stworzenia sprawnie funkcjonującego i dopasowanego do indywidualnych potrzeb systemu eCommerce powinien rozpoczynać się od przeprowadzenia procesu analitycznego Firma i-systems oferuje trzy rodzaje analizy, dobierając każdy z modeli  do potrzeb i celów klienta. Ponadto, przeprowadzenie analizy nie łączy się z koniecznością późniejszego wdrożenia systemu informatycznego. Przeprowadzenie analizy biznesowej może nastąpić jedno lub dwuetapowo. Pierwsza możliwość polega na podpisaniu umowy na wdrożenie nowego systemu eCommerce. Po podpisaniu umowy następuje przeprowadzenie analizy, która warunkuje dalszą realizację kontraktu. Natomiast w procesie dwuetapowym, klient początkowo podpisuje umowę na przeprowadzenie analizy, a po zapoznaniu się z proponowanymi rozwiązaniami, podpisuje umowę na wdrożenie nowego i w pełni zindywidualizowanego systemu eCommerce.

Tagi

analiza omnichannel


Zobacz również artykuły o podobnej tematyce

B2E, czyli skuteczne wsparcie organizacji pracy
B2E banner

Jak sprawić, by organizacja efektywnie funkcjonowała na współczesnym rynku? Każdy kto prowadzi firmę wie, że kwestia ta potrafi spędzać sen...

Aplikacja mobilna brakującym ogniwem omnichannel?
aplikacja mobilna

W 2018 r. strategia omnichannel wydaje się standardem. Wszystkie liczące się marki posiadające sieć sklepów stacjonarnych połączyły w większym lub...

Czy człowiek może być kolorem? Kapitał ludzki, jako największa wartość w organizacji
ludzie-1

Chcąc prowadzić innowacyjną i ponadczasową firmę należy bacznie obserwować indywidualne predyspozycje pracowników. Nie każdy z nich nadaje się do pracy...

Zobacz więcej wpisów
 • http://oferownik.pl Robert Marketingowiec

  Nie da się być mocnym we wszystkich kanałach komunikacji, trzeba sobie wypracować te które najbardziej się wybijają i się ich trzymać.

 • Marcin

  „Dawno temu skupialiśmy się na ważnych rzeczach, czyli rozwiązywaniu problemów i logice biznesowej. Dzisiaj jesteśmy prawie całkowicie skoncentrowani na abstrakcji i generalizacji.” – i to wszystko wina frameworków? Czy to wina cegieł i zaprawy że murarze krzywo wybudowali mur, czy jednak problemem było nieprofesjonalne podejście fachowców, którzy ubzdryngoleni przyszli do pracy? Nie możemy zrzucać winy na narzędzia, za to że źle tworzymy aplikacje. Powinniśmy raczej starać się dostrzec fakt, że problem leży w nas samych i spróbować go zrozumieć… oraz coś z nim zrobić. I na pewno nie jest metodą na ów problem podejście, że „powinniśmy używać PHP, a nie architektury do budowania aplikacji” – taki tok rozumowania jest idealnym dowodem na to jak wiele osób nie rozumie czym jest architektura. Architektura to nie framework! Posłużę się kolejnym odwołaniem do budownictwa: czy patrząc na kościół pierwsze co widzimy to to, z czego jest on zbudowany czy raczej jakie jest jego przeznaczenie. Albo: czy widząc bramę pierwszą naszą myślą jest „użyli cegieł z Castoramy i wkrętarki boscha” czy raczej „to jest brama – służy do tego by gdzieś wejść lub skądś wyjść”?
  To prawda – we współczesnym programowaniu zapominamy o logice biznesowej, ale nie jest to wina architektury, tylko raczej braku dyscypliny w nas samych – nie interesuje nas to, nas jara głównie fakt że piszemy np. w kotlinie bo to jest teraz modne. „Zrobię to na symfony, zapytania puszczę doctrinem a obiekty będę serializować jms’em” – to nie jest opis architektury, to lista zakupów – jakich narzędzi potrzebuję by zrealizować cel. Szkoda tylko, że przez to cel ląduje na drugim (albo i nawet dziesiątym) miejscu – a celem jest np. zbudowanie aplikacji do przechowywania dokumentów. Ale to nie decyzja twórców bibliotek/frameworków, że cel staje się dla nas mało istotny. To nie Fabien Potencier każe nam całą logikę wrzucać do akcji w kontrolerze, to nie Jonathan Wage podpowiada nam, by nasze biznesowe obiekty bezpośrednio wywoływały doctrine’a! To my, my programiści sami doprowadzamy do tego, że nasze aplikacje przypominają niestrawione resztki pokarmu które codziennie zostawiamy w porcelanowym ekspresie. I póki nie nauczymy się odseparowywać logiki biznesowej od narzędzi to dalej będziemy tworzyć legacy code.
  Co do argumentu, że niektóre z zależności mogą zostać po kilku latach porzucone i nie będą dalej rozwijane… serio? I proponujesz phpti jako alternatywę do twiga albo smarty? Wszystko może zostać po kilku latach porzucone, to do obowiązków programisty należy m.in. nie pozwolić na to, by moduły/komponenty nie były sprzężone z innymi elementami czy zewnętrznymi bibliotekami.
  A co do bogactwa wiedzy i tego co się dzieje pod maską – ogólnie nie powinno się używać narzędzi, których się nie rozumie: jak działają, dlaczego tak działają itp. By potem nie było sytuacji w stylu senior piszący od 5 lat w laravelu nie potrafi odpowiedzieć na rozmowie kwalifikacyjnej na pytanie „Co robi funkcja die()?”…

  TL;DR: nie zgadzam się 😉