Analiza pierwszym etapem działań eCommerce

Pierwszym, a zarazem kluczowym etapem wdrożenia nowego systemu eCommerce jest przygotowanie analizy biznesowej. Profesjonalna analiza pozwala na stworzenie dobrze funkcjonującej platformy e-commerce, który pomoże rozwinąć sprzedaż B2B, B2C czy Omnichannel oraz wzmocni pozycję marki na rynku.

Analiza jest czymś więcej, niż jedynie standardowym audytem starego systemu sprzedażowego. Jej celem jest przede wszystkim poznanie idei firmy oraz potrzebnych jej rozwiązań. W procesie uczestniczy wielu profesjonalistów eCommerce specjalizujących się w konkretnych dziedzinach związanych z integracją, identyfikacją wizualną, B2B, B2C oraz Omnichannel.

Firma i-systems oferuje trzy rodzaje analizy. W zależności od zakresu prac, stopnia zrozumienia zachodzących u klienta procesów, dogłębności przeprowadzonych badań i dopasowania dedykowanych rozwiązań, wyróżnić można: analizę procesową, analizę funkcjonalną oraz analizę konfiguracyjną.

analizakopia

Analiza procesowa

Jest najbardziej efektywnym rodzajem przeprowadzanych analiz. Szczegółowo omawia procesy, które zachodzą w firmie klienta, proponuje najlepsze do realizacji określonych celów rozwiązania oraz przedstawia efekty, które zaistnieją po wdrożeniu dedykowanych funkcjonalności. Wariant ten pozwala na kompleksowe zrozumienie specyfiki danej firmy, jej potrzeb i możliwości rozwoju. Do przeprowadzenia tego typu analizy angażowany jest zespół specjalistów, a proces składa się z kilku etapów:

  • Elementem przygotowawczym do przeprowadzenia skutecznego procesu analitycznego jest rozmowa Sales Managera z przyszłym klientem. Podczas tego spotkania Sales Manager ma na celu poznanie idei przedsiębiorstwa oraz kierunku, w którym potencjalny klient chciałaby się rozwijać. Powinien zapoznać się również z potrzebami danej firmy.
  • W pierwszym etapie analizy procesowej, specjaliści w zakresie analizy oraz integracji spotykają się w celu zrozumienia obecnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz uzasadnienia biznesowego, czyli powodów zainteresowania wdrożeniem nowego systemu eCommerce. Do ustalonego wcześniej spotkania przygotowywana jest agenda. Wyznaczony przez firmę i-systems Project Manager przekazuje agendę klientowi wraz z konkretnymi pytaniami dotyczącymi potrzeb firmy. Klient przed spotkaniem, może przemyśleć odpowiedzi na pytania. Udzielone odpowiedzi będą istotne przy doborze optymalnych rozwiązań eCommerce oraz odpowiedniej strony graficznej będącej wizerunkowym elementem nowego systemu.
  • Kolejnym etapem jest poznanie architektury rozwiązań w firmie klienta. Firma i-systems proponuje zawsze własne oprogramowanie, jednak sprawdzeniu podlegają inne, funkcjonujące już w przedsiębiorstwie systemy informatyczne, takie jak: systemy magazynowe, księgowe, czy systemy do zarządzania przedsiębiorstwem. Sprawdzana jest możliwość integracji, stopień wymiany danych, a także całościowy poziom informatyzacji przedsiębiorstwa.
  • Następnie pracownicy i-systems rozmawiają z klientem o przyszłości firmy. Rozmowa ma na celu pozyskanie informacji, jak zarząd firmy widzi ją za kilka lat i w jaki sposób chce rozwijać jej działalność. Odpowiedzi stanowią kamienie milowe, czyli punkty docelowe.
  • W ramach poznania procesów obsługiwanych przez stary system sprzedażowy oraz procesów, których obsługę lub automatyzację klient chciałby zaimplementować w nowym systemie eCommerce, pracownicy i-systems korzystają z diagramów SIPOC, czyli narzędzia pozwalającego zidentyfikować wszystkie elementy procesu, a także graficznej notacji BPMN służącej opisaniu procesów biznesowych. Prezentacja procesów w postaci diagramów SIPOC pozwala zidentyfikować oprócz samego procesu biznesowego, także kluczowych aktorów biznesowych pełniących rolę dostawców obiektów w ramach procesu jak również odbiorców biznesowych otrzymujących informacje oraz obiekty biznesowe wytwarzane w ramach procesu.
  • Posiadając wiedzę z zakresu obecnej sytuacji firmy, tego co należy zmienić, aby osiągnąć wyznaczony cel, wiedząc jakie jest uzasadnienie biznesowe oraz posiadając rozrysowany przyszły proces biznesowy, system eCommerce zostaje mapowany. Mapowanie systemu jest możliwe dopiero po stworzeniu planu zawierającego takie dane jak: sposób skonfigurowania, wykorzystywane funkcje, zakres integracji z innymi systemami IT, a także sposób wymiany danych w systemie oraz rodzaj integracji – jedno czy dwukierunkowy, ręczny, półautomatyczny czy automatyczny. Powstaje również bardzo szczegółowy terminarz prac, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kryteria odbioru systemu.
  • Podczas wszystkich etapów, pracownicy i-systems powracają do uzasadnień biznesowych. Pomaga to w prowadzeniu działań zgodnie z określonym planem.

Celem analizy procesowej jest skuteczne wdrożenie dedykowanych rozwiązań eCommerce. Ten rodzaj analizy jest wszechstronnym procesem pozwalającym na zdefiniowanie bieżącej architektury IT, sprawdzenie potrzeb klienta, stworzenie analizy rozwiązań informatycznych, zapoznanie się ze specyfiką wymagań oraz stworzenie harmonogramu przyszłych procesów i rozwiązań. W związku z tym, ważne jest, by przy tworzeniu analizy uczestniczyli zarówno pracownicy firmy tworzącej system eCommerce, wytypowane przez klienta osoby, które są odpowiedzialne za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy, jak i sprawujący nadzór – zarząd firmy.

analiza2

Analiza funkcjonalna

Charakteryzuje się innym podejściem do wdrażanego systemu. W tym przypadku klient ma spisane interesujące go funkcjonalności. Ten rodzaj analizy składa się z następujących elementów:

  • Klient przekazuje firmie tworzącej systemy eCommerce specyfikację interesujących go funkcjonalności. Dokument zawiera poszczególne elementy jakie powinien realizować nowy system sprzedażowy. Do takich punktów można zaliczyć między innymi: możliwość rejestracji klienta, możliwość integracji z systemem magazynowym lub możliwość dodawania kuponów rabatowych. Odwołując się do poszczególnych punktów listy, zespół i-systems proponuje metody i opisuje, w jaki sposób dane rozwiązania będą realizowały poszczególne procesy.
  • Stworzona analiza zawiera: pełen wykaz funkcji wraz z opisem oraz obrazującymi konkretny proces grafikami, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan, w jakim czasie nowy system eCommerce może zostać uruchomiony. Analiza zawiera również informacje jakie dane powinien przekazać klient, aby osiągnąć konkretną funkcjonalność.

Analiza konfiguracyjna

Nawet najbardziej standardowy system potrzebuje pewnej konfiguracji. Analiza konfiguracyjna jest najprostszym rodzajem analizy, który pozwala na przekształcenie standardowych rozwiązań zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Pokazuje jakie konfiguracje mogą być zastosowane, jednak nie odnosi się do procesu samego w sobie. Analiza konfiguracyjna zawiera także harmonogram rzeczowo-finansowy oraz czas realizacji standardowego projektu.

Analiza biznesowa kluczem do dopasowanych rozwiązań

Proces stworzenia sprawnie funkcjonującego i dopasowanego do indywidualnych potrzeb systemu eCommerce powinien rozpoczynać się od przeprowadzenia procesu analitycznego Firma i-systems oferuje trzy rodzaje analizy, dobierając każdy z modeli  do potrzeb i celów klienta. Ponadto, przeprowadzenie analizy nie łączy się z koniecznością późniejszego wdrożenia systemu informatycznego. Przeprowadzenie analizy biznesowej może nastąpić jedno lub dwuetapowo. Pierwsza możliwość polega na podpisaniu umowy na wdrożenie nowego systemu eCommerce. Po podpisaniu umowy następuje przeprowadzenie analizy, która warunkuje dalszą realizację kontraktu. Natomiast w procesie dwuetapowym, klient początkowo podpisuje umowę na przeprowadzenie analizy, a po zapoznaniu się z proponowanymi rozwiązaniami, podpisuje umowę na wdrożenie nowego i w pełni zindywidualizowanego systemu eCommerce.

Tagi

analiza omnichannel


Dodaj komentarz

Please Login to comment

Zobacz również artykuły o podobnej tematyce

ORI – czy Twój biznes jest gotowy na omnichannel?

Pojęcie omnichannelu znamy już właściwie wszyscy, nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Taka synergia wszystkich, wykorzystywanych przez markę...

Efekt ROPO – co może zagwarantować Twojej firmie?

Relacje między marką a klientem zmieniają się bardzo dynamicznie. Współcześnie są one zupełnie inne niż 5, 10, czy 20 lat...

Magia e-commerce, czyli ludzka psychika a wydatki

Żyjemy w czasach, gdzie półki uginają się pod ciężarem wyłożonych na nich towarów, a każdy produkt jest w zasadzie “na...

Zobacz więcej wpisów